J100 standpunt werk

Vragen: Werk

Schets problematiek

 

Antwerpen telt bijna 4000 openstaande vacatures en een grote lijst knelpuntenberoepen. Toch heeft 1 op de 4 jongeren in Antwerpen geen werk. Jongeren willen wel werken, maar ervaren nog steeds discriminatie en racisme in hun zoektocht naar werk; er wordt te veel nadruk gelegd op de kennis van het Nederlands, weinig gekeken naar talenten en de wachttijden bij de VDAB duren veel te lang.

 

Analyse

 

 1. Schooluitval
 2. Racisme en discriminatie bij het solliciteren, tijdens stages en vakantiejobs en dit op vlak van naam, afkomst, uiterlijk en werkervaring.
 3. Misbruik door interimkantoren.  Nieuwkomers vinden minder snel hun weg naar de arbeidsmarkt. Deze zoektocht gaat vaak gepaard met misbruik van de zwakkere positie van nieuwkomers (dagcontracten, slechte arbeidsomstandigheden, …)
 4. Indien jongeren aangesloten zijn bij het OCMW, worden zij vaak verplicht een tewerkstellingstraject te volgen of zelf op zoek te gaan naar een inkomen. Deze traject zijn van dwingende aard, maar er wordt weinig tot niet ingezoomd op de talenten en interesses van de jongeren zelf.
 5. Te veel nadruk op beheersing Nederlands bij anderstaligen
 6. Wachttijden voor een opleiding of traject bij de VDAB duren veel te lang
 7. Onduidelijkheid rond de gelijkstelling van diploma’s bij nieuwkomers

 

J100- vragen aan het beleid

 

Veel vragen gaan over drempels bij het zoeken naar werk. Jongeren ervaren racisme en discriminatie bij het solliciteren, tijdens stages en vakantiejobs en dit op vlak van naam, afkomst, uiterlijk en werkervaring.

 

 • Welke maatregelen neemt de stad t.a.v. discriminatie op de arbeidsmarkt?
 • Hoe staat de stad (schepen) t.o.v. praktijktesten en mystery calls?

 

Veel anderstalige nieuwkomers, maar ook andere jongeren voelen zich gebruikt door interimkantoren.  Hun recent verblijf in België en/of minder kennis over de diverse sectoren binnen de arbeidsmarkt én moeilijke zoektocht naar werk leiden tot misbruik.

 

 • Welke rol kan een stad spelen om dit misbruik (nul- urencontracten, dagarbeid, onvriendelijk onthaal op sommige interimkantoren) tegen te gaan.

 

Er worden veel vragen gesteld rond het vrij krijgen op islamitische feestdagen en het mogen bidden tijdens het werk.  Dit punt ligt volgens de jongeren wat op het kruispunt van werken en de bevoegdheid ‘erediensten’ van de Schepen.

 

 • Is er de mogelijkheid om in de toekomst islamitische feestdagen te erkennen?
 • Hoe kan dit praktisch worden aangepakt?

 

Jongeren hebben moeite met het feit dat ze verplicht worden te werken als ze bij het OCMW zijn zonder dat er ingezet wordt op hun talenten of de richting waarin ze willen groeien.

 

 • Hoe kan de stad een rol spelen in het versterken van het OCMW om in te zetten op talenten?

 

Anderstalige nieuwkomers vinden dat er bij sommige jobs te veel nadruk wordt gelegd op de taal.  Voor alle jobs is een minimum vereist, maar voor jobs waar je de handen uit de mouwen moet steken ligt de lat te hoog. Bovendien kan je  je Nederlands verbeteren eens je aangenomen bent.

 

 • Hoe kan de stad hier in de toekomst op in spelen?

 

Er worden vragen gesteld rond gelijke lonen van vrouwen en mannen.

 

 • Wat vindt de stad hiervan en welke rol kan de stad hierin opnemen?

 

Jongeren vinden dat de wachttijden voor een opleiding of traject bij de VDAB veel te lang duren.

 

 • Wat vindt de schepen hiervan en welke rol kan de stad Antwerpen hierin opnemen?

 

Er is een te lange procedure voor het gelijkstellen van diploma’s voor anderstaligen nieuwkomers

 

 • Hoe kan de stad hierin tegemoetkomen?

 

Jobstudenten vinden dat ze te weinig uren mogen werken op jaarbasis. 

 

 • Kunnen de uren worden opgetrokken worden welke rol kan de stad hierin spelen?

 

Werkloosheid moet worden teruggedrongen, maar er zijn zelfs niet genoeg middelen om arbeidscompetentiebegeleiders op Luchtbal aan te nemen.

 

 • Hoe ziet de toekomst eruit?