Vragen: Samenleven

Schets problematiek

 

Als de jongeren aan cultuur denken, denken ze aan verschillende culturen, talen, gewoontes, landen enz. Maar ze zien dit niet vertaald in het aanbod van activiteiten in de stad. Vaak is het ook te duur of te moeilijk bereikbaar en voelen ze zich niet betrokken.
Indien we kijken naar de beleving van religie voelen de jongeren dat ze op bepaalde zaken beperkt worden: weinig investering in gebedshuizen, discussie rond het dragen van religieuze symbolen, religieus slachten,…

 

Analyse

 

 1. Het cultureel aanbod in de stad is te weinig multicultureel
 2. Te weinig cultureel aanbod voor de leeftijdscategorie van de jongeren
 3. Het aanbod is moeilijk bereikbaar en te duur
 4. Er is een tekort aan investering in gebedshuizen
 5. Er is te weinig dialoog tussen mensen van verschillende religies
 6. Op school is er te weinig ruimte/beleid rond het beleven van je eigen religie
 7. Er wordt te weinig geïnvesteerd in jeugd. Er is meer aanbod/plek nodig in de stad voor hen
 8. Infrastructuur in de stad is te veel gericht op jongens. Meisjes voelen zich niet thuis in de openbare ruimte
 9. Er zijn weinig ontmoetingsmogelijkheden tussen verschillende burgers
 10. Verschillende instellingen weten niet goed hoe om te gaan met diversiteit en/of armoede

 

J100- vragen aan het beleid

 

De  jongeren vinden dat het aanbod weinig multicultureel is. Daar zouden zij voorstellen voor kunnen geven.

 

 • Zou de stad dat een goed idee vinden?
 • Op welke manier kunnen we dat meedelen?
 • Welke stappen wil de stad ondernemen?

 

De jongeren vinden dat er vooral een cultuuraanbod is voor kinderen en volwassenen maar niet voor hun leeftijdscategorie.

 

 • Kan hier iets aan gedaan worden?

 

De jongeren vinden het cultuuraanbod te ver of moeilijk bereikbaar (bv: Trix)

 

 • Welke stappen kan de stad daar in zetten?

 

De jongeren vinden Muziek in de wijk een leuk aanbod. Spijtig genoeg vindt dat maar 1 maand per jaar plaats.

 

 • Zouden er meer zo’n buurtfeesten kunnen doorgaan, verspreid over het jaar?

 

De jongeren vinden het cultuuraanbod al behoorlijk duur. We horen dat er gesnoeid wordt in goedkope tickets voor bepaalde groepen voor culturele activiteiten.

 

 • Hoe komt dat?

 

Als moslim ondervinden de jongeren dat veel moskeeën verstopt zijn in bijvoorbeeld garages. Mensen die onze stad bezoeken weten niet waar ze terecht kunnen. We vinden dat moskeeën een mooiere plek in het straatbeeld mogen krijgen.

 

 • Wat vindt de stad hiervan?

 

De jongeren vinden dat er weinig dialoog is tussen mensen van verschillende religies.

 

 • Weet de stad een manier hoe we hier samen aan zouden kunnen werken?

 

Veel moskeeën raken maar niet erkend.

 

 • Hoe komt dat dat zo lang duurt?

 

De jongeren vinden dat ze op school en op hun werk hun geloof moeten kunnen belijden. In de praktijk hebben ze vaak die mogelijkheid niet.

 

 • Hoe zou dit toch kunnen?
 • In de UA hebben ze verschillende gebedsruimten. Kan dit worden doorgetrokken naar andere scholen en werkplekken?
 • Op school moeten de jongeren aparte briefjes indienen voor een islamitische feestdag. Kunnen deze feestdagen erkend worden?

 

Jongeren geven aan dat er te weinig geïnvesteerd wordt in de jeugd. Er is meer nood aan plekken waar jongeren terecht kunnen om hun vrije tijd een nuttige invulling te geven.

 

 • Wat kan de stad hier in betekenen?
 • Hoe kunnen jongeren hier meer inspraak in krijgen?

 

Meisjes geven aan dat er meer in hen geïnvesteerd moet worden. Zij geven aan dat infrastructuur te vaak gericht is op jongens.

 

 • Wat kan er voorzien worden voor meisjes en hoe kan de stad in de toekomst een betere samenwerking met hen hebben?