© Sien Verstraeten

icon over J100

WAT?

De J100 bouwt bruggen tussen de jongeren uit de verschillende jeugdwerkingen, maar ook tussen de jeugdwerkers en jeugdwerkorganisaties. Samen versterken we onze wijken en onze stad.

Praat niet over ons, maar mét ons!

WAAROM?

Bijna 40% van de Antwerpse bevolking is jonger dan 30 jaar. Nochtans hoor je hun stem zelden in een debat. Iedereen spreekt over hun toekomst en hun uitdagingen, maar bijna niemand neemt de tijd om te luisteren naar wat zij zélf te vertellen hebben. Door mét jonge mensen te praten, ontstaan er nieuwe invalshoeken en nieuwe inzichten in thema’s zoals onderwijs, politiek, media, etc. De dialoog die J100 organiseert, geeft opnieuw ruimte aan de jongeren en beleidsmakers.

WIE?

De J100 is opgericht door 11 Antwerpse jeugdorganisaties om samen met hun jongeren antwoorden te zoeken op de verdeeldheid in de stad. Met dit project nemen de jongeren hun positie in de stad. Zij spreken over wat hen aanbelangt en hoe zij willen samenleven in onze stad.