J100_standpunt_veiligheid

Vragen: Onderwijs

Schets problematiek

 

Heel wat jongeren voelen zich niet thuis in het onderwijs. De cijfers van schooluitval in Antwerpen liggen enorm hoog. Jongeren van diverse afkomst hebben het gevoel dat ze worden uitgesloten op school en ervaren discriminatie. Ook blijft diversiteit in het lerarenkorps een heikel punt en vinden nieuwkomers moeilijk een aansluiting in het onderwijssysteem.

 

Analyse

 

 1. Schooluitval is zeer hoog in Antwerpse scholen
 2. Diversiteit blijft een gevoelig thema: er is geen duidelijk beleid rond racisme in de scholen. Dit is voelbaar in de lerarenkamer, bij het CLB en tussen leerlingen onderling
 3. De leefwereld van jongeren met migratieachtergrond is niet voldoende gekend
 4. Het lerarenkorps is niet divers
 5. De sociale achtergrond bepaald mee de oriëntatie van de leerling (A, B of C-attest)
 6. Scholen verbieden het dragen van een hoofddoek.
 7. Er wordt te veel aandacht gegeven aan cognitieve vakken
 8. Onderwijs is niet betaalbaar voor iedereen

 

J100- vragen aan het beleid

 

Nog steeds weten heel wat scholen niet goed hoe ze in de praktijk met een thema als diversiteit aan de slag moeten gaan.

 

 • Wat is het beleid van de stad rond diversiteit in het onderwijs?

– in de leraarskamer

– bij het CLB

– tussen leerlingen

 

Vaak kennen leerkrachten de leefwereld van jongeren met migratieachtergrond niet goed.

 

 • Kan de stad een rol spelen bij het ondersteunen van leerkrachten zodat ze de leefwereld van deze jongeren beter leren kennen? Zo ja, op welke manier?
 • Hoe kan de stad er mee voor zorgen dat het lerarenkorps divers wordt?

 

De algemene sfeer in de school is vaak ook heel erg bepalend voor het gedrag van leerkrachten.

 

 • Hoe is de sfeer in de lerarenkamer? Wat is de visie van de directie?
 • Kan de stad een rol spelen bij het versterken en open stellen van de visie van de school/directie op diversiteit? Zo ja, op welke manier?

 

Het is wetenschappelijk bewezen dat sociale achtergrond bepalend is voor de oriëntatie van de leerling (A, B of C-attest). Dit werkt ontmoedigend.

 

 • Op welke manier kan de stad er voor zorgen dat sociale achtergrond geen invloed heeft op de beoordeling van de leerling?
 • Is het mogelijk dat leerlingen met (tijdelijk) mindere resultaten net beter worden begeleid, ondersteund en aangemoedigd in plaats van meteen te worden doorverwezen naar een ‘lagere’ richting?

 

Het ligt volledig in de handen van een schooldirectie of de hoofddoek wordt toegestaan of niet.

 

 • Waarom heeft de directie beslissingsrecht over deze materie, terwijl heel wat meisjes zich hierdoor uitgesloten voelen?
 • Waarom voeren scholen deze maatregel in, wanneer blijkt dat de keuze voor moslima’s om leerkracht te worden hierdoor verminderd?

 

Als het wederzijds vertrouwen tussen leerkracht en leerling beschadigd is, wordt het voor de leerling vaak moeilijk om een nieuwe kans te krijgen. Er is de indruk dat ook de leerlingenbegeleiding de kaart van de school trekt.

 

 • Kan de stad de leerlingenbegeleiding en het CLB versterken om als bemiddelaar op te treden? Zoja, op welke manier?

 

Als jongeren de school verlaten en gaan solliciteren krijgen ze vaak te horen dat ze niet de juiste/voldoende ervaring hebben.

 

 • Kan de stad scholen stimuleren om meer werkervaring aan te bieden? Zoja, op welke manier?

 

Jongeren geven aan dat veel aandacht gaat naar cognitieve vakken.

 

 • Hoe wil de stad scholen inspireren om te werken aan creativiteit, cultuur en handvaardigheid?

 

Niet alle scholen voorzien keuze voor de vakken religie en/of zingeving

 

 • Wat is de visie van de stad hierover?

 

De wet voorziet gratis onderwijs als een recht voor iedereen. Toch is onderwijs nog steeds niet voor iedereen betaalbaar. Uitstappen, inschrijvingsgeld, boeken, … zijn een grote kost.

 

 • Wat kan de stad hierin betekenen? (bv. gratis maaltijden tijdens de middag, …)